تبلیغات
حماســـه ســــــازان 92 - مفهوم حماسه سیاسی از نگاه امام خمینی

 

مفهوم سیاست از نگاه امام خمینی
امام خمینی

مـگر سـیاست چیست؟ روابط بین حاكم و ملت روابط بین حاكم با سـایـر حـكومتها... جلوگیرى از مفاسدى كه هست همه اینها سیاست است

قسمت دوم از مطلب رسالت سیاسی حوزه ها

مفهوم سیاست

دانـشـوران علوم سیاسى تعریفهاى گوناگونى از سیاست ارائه داده انـد. شمارى آن را (علم قدرت) گروهى آن را (مطالعه دولت) و یا (تـصـمـیـم گـیـرى در باره مسائل ناهمگون) و شمارى دیگر نیز به عـنـاصـر دیـگرى در تعریف سیاست اشاره كرده اند كه در جاى خود بـایـد بـه نـقـد و بررسى آن پرداخت. در فرهنگهاى فارسى و عربى نـیز كاربردهاى گوناگونى براى واژه سیاست برشمرده اند: تدبیر امـور پرورش سرپرستى فرمان و دستور عدالت و داورى و... بیش تـریـن اهـل نظر و اندیشه در نوشته هاى خود سیاست را به اداره جامعه و حكومت برمردم تفسیر كرده اند از باب نمونه:

(الـسـیـاسـه الـقـیام على الشئ بما یصلحه...وكان بنوا اسرائیل یـسـوسـهـم انـبیائهم اى تتولى امورهم كما یفعل الامراء و الولاه بالرعیه....)

سیاست قیام بر امرى براى اصلاح آن است. پیامبران بنى اسرائیل سـیـاسـت مـى ورزیدند; یعنى امور مردم را عهده دار شده و مانند امیران و والیان به كار مردم رسیدگى مى كردند.

ایـن واژه در روایات و ادعیه نیز به همین معنى آمده و با معناى لغوى و اصطلاحى آن تا حدودى هماهنگ

است. از باب نمونه:

امام صادق(ع) مى فرماید:

(ان الـلـه ادب نـبـیـه... ثـم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده.)

خـداوند پیامبرش را با آداب نیك بیاراست... آن گاه سرنوشت دین و دنیاى مردم را به وى سپرد تا بندگانش را سیاست و رهبرى كند.

امام خمینى باره ها در سخنرانیها و بیانیه هاى خود تفسیر خود را از سـیاست بیان داشته است. از جمله در یكى از سخنرانیها پس از ریـشـه یابى اندیشه غلط و ضد دینى: (جدایى دین از سیاست) مى گوید:

(مـگـر سـیـاست چیست؟ روابط بین حاكم و ملت روابط بین حاكم با سـایـر حـكومتها... جلوگیرى از مفاسدى كه هست همه اینها سیاست است.)

یا در جاى دیگر مى گوید:

(سـیاست این است كه جامعه را هدایت كند و راه ببرد تمام مصالح جـامـعه را در نظر بگیرد... این مختص به انبیا و اولیاست و به تبع آنها علماى بیدار اسلام.)

بـا تـوجه به همین معناست كه پیامبر گرامى اسلام(ص) و امامان(ع) در روایـات و زیارت جامعه (ساسه العباد) (ساده العباد و ساسه البلاد)و... خوانده شده اند.

عـلامـه مـجـلـسـى دربـاره این كه پیامبر اسلام(ص) باید براى خود جانشینى معصوم برگمارد مى نویسد:

(هـكـذا تقضى السیاسه المرضیه وعموم الرحمه الاهیه وثبوت الشفقه المحمدیه.)

سـیـاسـت مورد رضایت و رحمت گسترده خدا و ثبوت شفقت محمدى چنین اقتضایى را دارد. یـعـنـى اقـتـضـاى سـیـاسـت الـهى این است كه زمام امور به دست سـیـاسـتـمداران الهى سپرده شود; چرا كه زندگى بدون سیاست ممكن نـیست. اگر سیاستمداران الهى به این كار نپردازند سیاست بازان حرفه اى به جاى آنان نشسته و به ستم و فساد خواهند پرداخت.

بـنـابـراین سیاست از دیدگاه امام خمینى عبارت است از:

اداره كـشور براساس مصلحت دینى و دنیوى مردم. این چنین سیاستى جز از پـیـامبران اولیاى خدا و عالمان بیدار و خداجوى بر نمى آید.

 بـا تـوجه به همین معناست كه مى گوییم: پیامبران بویژه پیامبر اسـلام(ص) مـظهر دیانت و سیاست بودند و ضمن راهنمایى و روشن گرى شـریـعت به مسائل سیاسى و امور اجتماعى مردم نیز توجه داشته و آن را از برنامه ها و هدفهاى دینى خود بر مى شمردند.

به گفته امام خمینى:

(پیامبر اكرم(ص) مبعوث شد كه سیاست امت را متكفل باشد... انبیا شـغـلشان سیاست است و دیانت همان سیاستى است كه مردم را از این جـا حـركـت مـى دهـد و بـه تمام چیزهایى كه صلاح ملت و مردم است [هدایت مى كند].)

ادامه دارد...


منبع:فصلنامه حوزه                             تنظیم:حماسه سازان 92طبقه بندی: مقاله ها،  اندیشه سیاسی امام،  امام خمینی (ره) و حماسه، 
برچسب ها: امام خمینی (ره)، حماسه سیاسی، سیاست، از نظر،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 مهر 1392 توسط وحید
تمامی حقوق مطالب برای حماســـه ســــــازان 92 محفوظ می باشد