تبلیغات
حماســـه ســــــازان 92 - تولید ملی از منظر امام خمینی«ره»

 

بازخوانی کلام حضرت امام خمینی علیه الرحمه در باب تولید ملی و خودکفایی اقتصادی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات و معضلات در عرصه جنگ اقتصادی دشمن باشد.

به گزارش اقتصاد پنهان، با توجه به نام‌گذاری سال1391بنام "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" و نام‌گذاری سال 1392 با عنوان "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" بر آن شدیم تا اندیشه‌ها و کلام آسمانی آن پیر حکیم را در باب این عناوین پرمغز و غنی مورد بازخوانی قرار دهیم.

الف. صحیفه امام:

اعتماد به نفس و توجه به تولید داخلی:
"آنها که این صنعت های بزرگ را درست کردند، آنها هم انسان‏های یک سر و دو گوشی هستند که مثل سایر انسان‏هایند؛ منتها قبل از ما بیدار شدند و ما را خواب کردند، قبل از اینکه ما بیدار شویم آنها بیدار شدند و هم خوشان را صرف این کردند که با ایادی خودشان مستقیماً یا به طور غیر مستقیم ما را غافل کنند، ما را خواب کنند و به ما تزریق کنند به اینکه شما نمی توانید". 

وابستگی اقتصادی:
"شما می دانید که اگر یک مملکت در اقتصاد، خصوصا این رشته اقتصاد که نان مردم است؛ در این، احتیاج به خارج پیدا بکند و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش را اداره کند خودش را و باید دیگران او را اداره کنند. این وابستگی اقتصادی آن هم در این رشته، موجب این می شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود به دیگران". 

قبح واردات:
"چقدر برای یک مملکت عیب است و سرشکستگی که دستش را دراز کند طرف آمریکا که گندم بده، کشکول گداییش را باز کند پیش دشمنش و از او بخواهد که رزقش را بدهد. چقدر برای ما سرشکستگی دارد، تا این ملت بنایش را بر این نگذارد که کشاورزیش را تقویت کند و بسازد به آنکه خودش به دست می آورد، نمی توانیم استقلال پیدا کنیم".

القائات دشمن:
"با القای تفکرات و تحقیقات خودساخته به توده های محروم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگی کرده و الا راهی برای ادامه حیات پا برهنه ها جز تن دادن به فقر باقی نمانده است".

برکت محاصره اقتصادی:
"این محاصره ی اقتصادی را که خیلی از آن می ترسند، من یک هدیه می دانم برای کشور خودمان؛ برای اینکه محاصره اقتصادی معنایش این است که مایحتاج ما را به ما نمی‌دهند. وقتی مایحتاج را به ما ندادند خودمان می‌رویم دنبالش، مهم این است که ما بفهمیم که

دیگران به ما چیزی نمی‌دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم".

استقلال کشور:
"شما حالا باید از اول شروع کنید و قصدتان بر این باشد که خودتان مستقل در همه چیز باشید، در فرهنگ مستقل باشد، در صنعت مستقل باشید، در زراعت مستقل باشید؛ وقتی بنا را بر این گذاشتید و با این عزم وارد میدان شدید می توانید که کشور خودتان را نجات بدهید و کشور خودتان را مستقل کنید و بیمه کنید استقلال کشور خودتان را برای همیشه".

تحمل مشکلات:
"مادامی که بخواهیم مستقل باشیم و زیر بار وابستگی نرویم، باید تحمل این مشکلات و قدرت مبارزه با آن را پیدا کنیم".

تلاشگران اقتصادی:
"من دست و بازوی همه کسانی که بی ادعا و مخلصانه درصدد استقلال و خودکفایی کشورند را می بوسم".

رفاه حیوانی:
"چنانچه امروز وفادارید در وفاداری استقامت کنید که شما را و کشور ملت شما را از ننگ وابستگی‏ها و پیوستگی‏ها به قدرت‏هایی که همه شما را جز برای بردگی خویش نمی خواهند و کشور و ملت عزیزتان را عقب مانده و بازار مصرف و زیر بار ننگ ستم پذیری نگه می دارند نجات می دهد و زندگی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگی ننگین بردگی اجابت ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید".

بازار اسلامی یا آمریکایی؟
«اکنون بازارهای کشورهای اسلامی مراکز رقابت کالاهای غرب و شرق شده است، و سیل کالاهای تزئینی مبتذل و اسباب بازی‌ها و اجناس مصرفی به سوی آنها سرازیر است و همه ملت ها را آن چنان مصرفی بار آورده‌اند که گمان می‌کنند بدون این اجناس آمریکایی و اروپایی و ژاپنی و دیگر کشورها زندگی نمی‌توان کرد.» 

نفت یا نفع؟!
«..آمریکا از شما نفت می خواهد و آمریکا از شما نفع می خواهد و می خواهد شما بازار باشید برای او. اینها فرق نمی کند، اینها می خواهند که از شما استفاده بکنند، از مخازن که خدا به شما داده آنها استفاده اش را بکنند.. والّا در آنجایی که شما گرفتار بشوید، هیچ یک از اینها به داد شما نخواهند رسید؛ آنها آن وقت می گویند ما اینها را نمی شناسیم. بنای این اشخاصی که توجهشان به خودشان و به دنیای خودشان است، این است که مادامی که به نفع آنها چیزی باشد با آنها همراهند و با آنها هم کاسه هستند، آن روزی که ببینند این به نفع نیست، ولو دوست شان باشد کنارش می گذارند.»

نقش علما و کارشناسان:
«کشورهای اسلامی به واسطه ضعف مدیریت ها و وابستگی، به وضعیت اسفبار گرفتار شده اند که این به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرح ها و برنامه های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند.» 

حرمت ارتباط با اسراییل:
«این جانب کرارا خطر دولت اسرائیل و عُمّال آن را به ملت گوشزد کردم که باید مقاومت منفی کنند و از معاملات با آنها احتزاز جویند» 
«بر همه حرام است که اموال مسلمین را، آن اموالی که مال یک ملت است به باد بدهد و به دشمن‏های اسلام مثل اسرائیل بفروشد».

نفت فروشی به اسرائیل ممنوع:
«دولت‏های ممالک نفت ‏خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند، به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده، از فروش نفت به آن دولت‏هایی که به اسرائیل کمک می‏کنند خودداری ورزند.» 


ب. وصیت نامه الهی ـ سیاسی:

کالای خانه برانداز:
و بر دولتھا و دست اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسلھای آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمکھای مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاھای مصرف ساز و خانه برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود ھمه چیز بسازند.

مصرفی نمودن مسلمین:
و ازجوانان، دختران و پسران، می خواھم که استقلال و آزادی و ارزشھای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتھا و بی بند و باریھا و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند؛ که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباھی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند؛ و می خواھند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده، و به اصطلاح آنان « نیمه وحشی» نگه دارند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرھای آینده می‌خواھم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد. 

عدم وابستگی به غرب:
و وصیت من به ملتھای کشورھای اسلامی است که انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به ھدف که آن اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق می‌بخشد قیام کنید و علمای اعلام و خطبای محترم کشورھای اسلامی دولتھا را دعوت کنند که از وابستگی به قدرت‌ھای بزرگ خارجی خود را رھا کنند و با ملت خود تفاھم کنند؛ در این صورت پیروزی را در آغوش خواھند کشید.

مصرف مقابل ابتکار:
و غم انگیزتر اینکه آنان ملتھای ستمدیده زیر سلطه را در ھمه چیز عقب نگ ه داشته و کشورھایی مصرفی با ر آوردند و به قدری ما را از پیشرفت‌ھای خود و قدرتھای شیطانی شان ترسانده اند که جرأت دست زدن به ھیچ ابتکاری نداریم و ھمه چیز خود را تسلیم آنان کرده وسرنوشت خود و کشورھای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان ھستیم . و این پوچی و تھی مغزی مصنوعی موجب شده که در ھیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم بلکه از فرھنگ و ادب وصنعت و ابتکار اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان غرب و شرقزده ب ی فرھنگ، آنھا را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس نموده و می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را ھر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و ثناجویی آنھا را به خورد ملتھا داده و می‌دھند. فی المثل، اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد، بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته، و گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می‌آورند. 

واژگان غربی:
و از گھواره تا قبر به ھر چه بنگریم اگر با واژه غربی و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاھر تمدن و پیشرفتگی محسوب، و اگر واژه ھای بومی خودی به کار رود مطرود و کھنه و واپس‌زده خواھد بود. کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر؛ و اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتاده اند. خیابانھا، کوچه ھا، مغاز هھا، شرکتھا، داروخانه‌ھا، کتابخانه‌ھا، پارچه‌ھا،و دیگر متاعھا، ھر چند در داخل تھیه شده باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال کنند . فرنگی مآبی از سر تا پا و در تمام نشست و برخاستھا و در معاشرتھا و تمام شئون زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت، و در مقابل، آداب و رسوم خودی، کھنه پرستی و عقب افتادگی است. در ھر مرض و کسالتی ولو جزئی و قابل علاج در داخل، باید به خارج رفت و دکترھا و اطبای دانشمند خود را محکوم و مأیوس کرد. رفتن به انگلستان و فرانسه و امریکا و مسکو افتخاری پر ارزش و رفتن به حج و سایر اماکن متبرکه کھنه پرستی و عقب ماندگی است. بی اعتنایی به آنچه مربوط به مذھب و معنویات است از نشانه‌ھای روشنفکری و تمدن، و در مقابل، تعھد به این امور نشانه عقب ماندگی و کھن پرستی است.

واردات همه چیز:
اینجانب نمی‌گویم ما خود ھمه چیز داریم؛ معلوم است ما را در طول تاریخِ نه چندان دور خصوصاً، و در سد ه ھای اخیر از ھر پیشرفتی محروم کرده اند و دولتمردان خائن و دودمان پھلوی خصوصاً، و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردھای خودی و نیز خودْ کوچک دیدنھا و یا ناچیز دیدنھا، ما را از ھر فعالیتی برای پیشرفت محروم کرد . وارد کردن کالاھا از ھر قماش و سرگرم کردن بانوان و مردان خصوصاً طبقه جوان، به اقسام اجناس وارداتی از قبیل ابزار آرایش و تزئینات و تجملات و بازیھای کودکانه و به مسابقه کشاندن خانواد ه ھا و مصرفی بارآوردن ھر چه بیشتر، که خود داستانھای غم انگیز دارد، و سرگرم کردن و به تباھی کشاندن جوانھا که عضو فعال ھستند با فراھم آوردن مراکز فحشا و عشرتکده ھا، و دھھا از این مصائب حساب شده، برای عقب نگھداشتن کشورھاست. من وصیت دلسوزانه و خادمانه می‌کنم به ملت عزیز که اکنون که تا حدود بسیار چشمگیری از بسیاری از این دامھا نجات یافته و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتکار برخاسته و دیدیم که بسیاری از کارخان ه ھا و وسایل پیشرفته مثل ھواپیماھا و دیگر چیزھا که گمان نمی‌رفت متخصصینِ ایران قادر به راه انداختن کارخانه‌ھا و امثال آن باشند و ھمه دست‌ھا را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان اینھا را به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی، خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمت‌ھای ارزانتر عرضه کرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواھیم می‌توانیم.طبقه بندی: اندیشه سیاسی امام،  اندیشه اقتصادی امام،  امام خمینی (ره) و حماسه، 
برچسب ها: امام خمینی، تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، حماسه اقتصادی، امام خمینی (ره)،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 شهریور 1392 توسط وحید
تمامی حقوق مطالب برای حماســـه ســــــازان 92 محفوظ می باشد